mps 6

SI-MPS6

מערכת הגנת מנועים
lowvoltage
mps 6
מתח אספקת בקרה
110V – 230V - 110-230V AC/DC עם מתח עזר 19-60VDC נפרד
Download brochure Download

ה-SI-MPS6 היא מערכת הגנת מנועים המספקת הגנה, בקרה ופיקוח על מנועי מתח נמוך והספק גבוה ומתאימה גם למנועים הפועלים במרכז בקרת מנועים (MCC).מערכת הגנת המנועים של Solcon-IGEL נועדה להגן על מנועים בודדים או על מנועים הפועלים באמצעות מרכזי בקרת מנועים (MCC)

Advantages

 • ממסר מתקדם לבקרה והגנה על המנוע
 • הגנה, בקרה ופיקוח

Features

 • ניטור זרמים תלת-פאזיים, מתח חד-פאזי ו-3 כניסות טמפרטורה
 • חבילת הגנה ובקרה מקיפה
 • מדידת הספק (מדידת מתח חד-פאזי)
 • תצוגת אנרגיה (KWH) ויציאת פולסי אנרגיה
 • יציאה אנלוגית ניתנת לתכנות
 • שעון זמן אמת
 • נתונים סטטיסטיים של 10 הפלות המתח האחרונות, עם חותמת זמן ותאריך
 • ממתח RTD (לעומס יתר תרמי)
 • חוסר איזון (סדר שלילי וחיובי)
 • זמן מינימלי לחוסר איזון 1-30 שניות, למניעת תגובה מהירה
 • עקומות עומס יתר תרמי מרובות
 • ממתח חוסר איזון (לעומס יתר תרמי)
 • תוכנה מובנית ייחודית, המאפשרת למידה של סימולציית זרם וטמפרטורת יתר
 • התרעה מוקדמת על יותר מדי התנעות, ניתנת להגדרה כדי להפעיל ממסר יציאה ייעודי
 • >0 מפעיל את ממסר יציאה B בעת הפלת מתח (הפלת מתח מפסק מעלה הזרם)
 • ניתן להגדיר כל קבוצת תקלות להפעלת ממסרי היציאה A, B ו-C
 • ללא תהליך התנעה – שיטת התנעה המאפשרת מעבר להפעלה, אם I>= 10%
 • לכידה ותצוגה של RMS מינימלי ומקסימלי, הממוצע של הזרם התלת-פאזי, מתח אחד, תדר מינימלי ומקסימלי
 • הגדרת תקלה כללית במהלך ההתנעה, מאפיין חדש לביטול המטרד של הפלת מתח עקב זרם יתר להארקה עם שנאי זרם שיורי
 • פונקציית הפעלה מחדש בשעת חירום
 • הפעלה מחדש (לאחר תקלה במתח החשמל או במתח הבקרה)
 • אספקת מתח עזר ומתח בקרה נפרדים
 • קבוצת Modbus של 20 פרמטרי נתונים בפועל לבחירת המשתמש עבור סריקה מהירה
 • תקשורת Modbus (עד 19200 bps) – תכנות, בקרה ופיקוח על פרמטרים מרחוק
 • 6 כניסות בדידות הניתנות לתכנות
 • 6 ממסרי יציאה הניתנים לתכנות
 • כניסת בקרה כפולה AC או DC (אותה יחידה עבור 85V עד 230V)
 • מידות ל-DIN סטנדרטי קטן (מתאים למגירת MCC)
 • פתרון בקרה יעיל וחסכוני
 • התקנה והפעלה קלות

Applications

Prozess
Bergbau
Öl und Gas
Marine
Wasser
HLK