SI MIP6 C ( MIP 6 )

SI-MIP6
הגנת בידוד מנוע

(MIP-6)
SI MIP6 C ( MIP 6 )
מתח אספקה נקוב
110V – 230V
להורדת הקובץ הורדה

מדידת בידוד מנוע לא מקוונת מתוחכמת ויחידת הגנה עבור מנועים עד 15kV
ה-SI-MPS6 היא יחידה דיגיטלית מלאה הניתנת לשימוש עבור כל סוגי מנועי ה-AC. היא מיועדת לבדיקת התנגדות הבידוד של מנועי מתח נמוך ובינוני, כאשר נרשמים שני סוגים של רמת התנגדות בידוד מינימלית ומקסימלית.
סוג אחד מיועד לחודש הנוכחי והשני לרמות המינימום והמקסימום מאז האיפוס האחרון. השהיית זמן מובנית הניתנת לתכנות מונעת מדידת בידוד שגויה עקב קיבוליות כבלי המנוע והמתחים המושרים על ידי המנוע.
מערכת בידוד המנוע שלנו, המשתמשת ברמת מתח DC מתכווננת אוטומטית למדידת התנגדות בידוד מיטבית, מגנה על המערכת מתנאי התנגדות בידוד נמוכים באופן חריג במנוע ובכבלים. כאשר מזוהה תקלה, מערכת SI-MIP6 תתריע, תפיל את מתח המנוע או תמנע התנעה.

יתרונות

 • התנגדות בידוד בפועל.
 • התנגדות בידוד ממוצעת של עשרים וארבע השעות האחרונות.
 • התנגדות בידוד ממוצעת של החודש הקודם.
 • התנגדות בידוד ממוצעת של השנה הקודמת

תכונות

 • מעקב אחר הידרדרות הבידוד של מנועי מתח בינוני
 • הצגת התנגדות הבידוד הנוכחית והממוצעת בצג ה-LCD
 • ניטור בזמן שהמנועים מושבתים
 • טכנולוגיה מבוססת מיקרו-מעבד עם פרמטרים ניתנים לתכנות
 • נקודת הגדרה להתרעה / הפלת מתח בטווח של 0.1 עד 60 מגה אוהם
 • שימוש במתח בדיקה של עד 48VDC להגברת בטיחות העובדים
 •  צג LCD מואר עם 2 שורות של 16 תווים כל אחת
 • שישה מקשים לתכנות קל
 • שלוש נורות לחיווי קל של הסטטוס
 • ניטור הידרדרות על ידי אחסון ההיסטוריה עם חותמת זמן
 • מניעת שינוי פרמטרים בלתי מורשה
 • ארבעה ממסרי איתות מחליפים ניתנים לתכנות 8 אמפר, 250V
 • יציאה אנלוגית 0/4-20mA לקריאה מרוחקת
 • תקשורת Modbus
 • מתח בקרה: 85-230VDC/AC (50/60Hz)
 • טווח טמפרטורות עבודה 0°C עד +50°C (ברירת מחדל – כל היחידות) -10°C עד +60°C (אופציונלי)

אפשרויות

 • יציאה אנלוגית
 • ציפוי קונפורמי
 • Modbus

יישומים

תעשיית תהליכים
כרייה
נפט וגז
ימי
מים
אוורור ומיזוג
מאוורר
מדחס
מיקסר
מסוע
משאבה הידראולית
ערכת כח הידראולי
פורק
חופר
מאוורר
מגרסת סלעים
מדחס
מסוע
משאבת מים
ערכת כח הידראולי
פורק
מאוורר
מדחס
משאבת הזרקה
מנוע הנעה
משאבה הידראולית
משאבת מים
צ'ילר
משאבת ביוב
משאבת מים
מאוורר
מדחס
צ'ילר

תפריט נגישות