COMSYS

פילטרים אקטיביים
פילטרים אקטיביים לתיקון הרמוניות

COMSYS

חברת סולקון מספקת פתרונות לתיקון עיוותים הרמוניים באמצעות פילטרים אקטיביים ופסיביים.

חברת COMSYS הינה אחת החברות הגדולות בעולם לייצור של פילטרים אקטיביים לתיקון עיוותים הרמוניים ומקדם ההספק ברשתות למתח גבוה ומתח נמוך.

 

יתרונות

  • ניתן להזין את היחידות באמצעות מחשב או HMI
  • ניתן לחבר עד 50 יחידות במקביל
  • פתרון לתיקון הרמוניות ושיפור מקדם ההספק
  • ניתן להזמין יחידות קירור או מים
  • ניתן לחבר יחידות בשתי משטרי עבודה: VOLTAGE CONTROL / CURRENT CONTROL
  • משטר עבודה VOLTAGE CONTROL היחידה מופעלת ללא משנה זרם
  • ניתן להזמין מראש יחידות עם חיבור אפס וללא חיבור אפס (חיבור אפס יידרש בעיקר בבתי חולים ומתקנים שיש להם אפס)- N
  • דגם למתח גבוה P-700 עד 120KV, 33KV

תפריט נגישות