PKM Lightpaint client

טריטיום - 150KW PKM

טעינה שמחדשת את העתיד
PKM Lightpaint client

מערכת מהירה לטעינת רכבים חשמליים בזרם ישר המתקדמת ביותר להשגת חיסכון הוני ויעילות תפעולית.

ה- PKM150 מיועדת להפחית את הוצאות ההון של הלקוחות (CapEx) בשתי דרכים. ראשית, מתח הטעינה ברחבי האתר הוא 950V DC ולא 400V של זרם חילופין (AC). כך ניתן להפחית במחצית את כמות החיווט הנדרשת באתר, והדבר יכול להוביל לחיסכון של אלפי דולרים באתרי טעינה קטנים ושל מאות אלפי דולרים באתרי טעינה גדולים.

תכונות

  • תכנון המיקרוגריד הראשון בענף ל-DC יוצר מאגר הספק משותף אשר נגיש עבר מטעני המערכת.
  •  כעת ניתן לחרוג ממגבלות רשת החשמל על ידי מינוף מאגר ההספק המשותף לצורך הבטחת זמינות טעינה משופרת ותפוקת הספק גדולה יותר, בד בבד עם השקעת הון מינימלית.
  •  המערכת משתמשת ברכיבים מודולריים שיכולותיהם מוכחות בשטח, לאמינות ושירותיות ברמה עולמית.