PAGE 19 UPPER SECTION

אינברטק
משנה תדר תעשייתיים למתח נמוך

PAGE 19 UPPER SECTION

יתרונות

חברת INVERTEK מאנגליה מייצרת מזה 21 שנים משנה תדר למתח נמוך.

לחברה קו מוצרים ייחודי הנותן מענה למגוון רחב של פתרונות לרבות משנה תדר עם כניסה ויציאה חד פזי , משנה תדר ברמות אטימות  IP-66 לרבות מפסק כניסה משנה תדר למעליות ומערכת הפעלת מספר משאבות בתקשורת  Multi Start.

משנה התדר של חברת INVERTEK ידועים ברמת האמינות הגבוה ופשוטת ההפעלה

תכונות

  • משנה מהירות דיגיטלי למנועים חד-פזיים
  • משנה תדר  תלת פזי דגם  ECO  כולל תוכנת MULTI START
  • משנה תדר  תלת פזי דגם  ECO  IP-66
  • משנה תדר  תלת פזי דגם  ECO  IP20-66

 

תפריט נגישות